The Hutchins School

Hobart, Tasmania

ดาวน์โหลด หรือ รับชมแผ่นพับข้อมูลโรงเรียน | Download or view this School’s brochures
ข้อมูลโรงเรียน
School information
เมือง/รัฐ:
City/State
Hobart, Tasmania
ปีที่ก่อตั้ง:
Year established
1846
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:
Co-ed/Boys/Girls
ชายล้วน
Boys
โรงเรียนประจำ/พักกับครอบครัวชาวต่างชาติ/
ทั้งสองอย่าง:
Boarding/Homestay/Both
โรงเรียนประจำ
Boarding
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS): มี
Yes
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:
Other English language courses
มี
Yes
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:
TCE
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)
Total number of enrolments (Years 7-12)
660
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน: (วีซ่านักเรียน)
Current number of international students (500 Visa)
21
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:
AEAS Test required
ใช่
Yes
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี: (ระดับชั้น 7-12)
Annual tuition fee (Years 7-12)
ระดับชั้นปีที่ 7-12: AUD$31,800
Years 7-12: AUD$31,800
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:
Accommodation costs
AUD $21,840ต่อปี
AUD  $21,840 per year
เลขหมายการอนุมัติให้สามารถรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนได้ (CRICOS Number): 00478F
บชมความสามารถในด้านจำนวนนักเรียนที่เปิดรับของโรงเรียนนี้ | View this School’s Place Availability
ข้อมูลโรงเรียนในรูปแบบวิดีโอพรีเซนต์เทชัน
School Video Presentation

Hutchins School เป็นโรงเรียนแบบนิกายแองกลิกันชายล้วน สำหรับนักเรียนทั้งแบบไป-กลับ และ เเบบนักเรียนประจำ ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงปี 12
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสูง Hutchins School คือสถานศึกษาที่มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและมุ่งหวังให้ผู้เรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีความสมบูรณ์ มีมนุษยธรรม จิตใจดี กล้าหาญ และให้เกียรติผู้อื่น

Hutchins School เป็นที่ยอมรับในด้านความเป็นเลิศที่มาพร้อมกับหลักฐานความสำเร็จทางวิชาการที่โดดเด่น และศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก รวมถึง นักเรียนทุน Rhodes (ทุนการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่มหาวิทยาลัย Oxford) นักเรียนของเรามักจะได้รับการจัดอันดับในฐานะผู้ประสบความสำเร็จในเชิงวิชาการในระดับสูงทั้งใน Tasmania และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

ที่ Hutchins เราจัดเตรียมพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อการสอนนักเรียนชายล้วน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรการเรียนรู้และการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการจำเป็นกับพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียน เราสรรหาคณาจารย์ที่ชื่นชอบและหลงใหลในการจัดการเรียนการสอน และเข้ารับการพัฒนาทางวิชาชีพ ทั้งในด้านแนวปฏิบัติด้านการสอน รวมถึงการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรมที่ดีสำหรับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับคู่โรงเรียนหญิงล้วน (St Michael’s Collegiate School และ Fahan School) นักเรียนชายในโรงเรียน Hutchins จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งแบบเป็นทางการ กิจกรรมเชิงวิชาการ กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกับนักเรียนหญิงตั้งระดับก่อนอนุบาลจนถึงปี 12

ในปี 2012 บ้านพักสำหรับนักเรียนประจำได้รับการบูรณะปรับปรุงอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับโลก

Tasmania คือรัฐที่เล็กที่สุดและมีทัศนียภาพที่สวยที่สุดของประเทศออสเตรเลีย ที่มีทั้งหาดทรายสีขาว พืชผักผลไม้ที่สดสะอาด กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และภูมิอากาศที่สะอาดและเย็นสบาย

เราขอเชิญท่านมาสัมผัสกับโอกาสที่เราเตรียมไว้ให้กับนักเรียนชายของเราเพื่อความเป็นที่หนึ่ง

The Hutchins School is an Anglican day and boarding school for boys from Pre-Kindergarten to Year 12 with a commitment to high quality education. Hutchins provides a supportive learning community in which we aspire our students to be people of integrity, humility, kindness, courage and respect.

Hutchins has a reputation for excellence, with an outstanding academic record and many distinguished alumni including 23 Rhodes Scholars. Our students consistently rank in the highest academic achievers both in Tasmania and nationally.

At Hutchins we provide learning spaces specifically designed for teaching boys, including resources and designing programs that meet the education developmental needs of boys. We employ teachers who are passionate about teaching and who receive continuous professional development in best practice, innovative and creative learning for boys.

Working closely with our sister school, St Michael’s Collegiate School, and Fahan School, Hutchins students enjoy formal, academic, social and cultural opportunities with girls from Pre-Kindergarten to Year 12.

In 2012 the School’s boarding house underwent a full refurbishment to world-class standards.

Tasmania is Australia’s smallest and most scenic state. It boasts white beaches, clean air, fresh produce, a variety of cultural events and cool temperate climate.

We invite you to explore the opportunities we provide for boys to become their best.

ทุกโรงเรียนที่มาเข้าร่วมงานที่งานครั้งนี้
All Schools participating in the Bangkok Fair