Kincoppal-Rose Bay

Sydney, New South Wales

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการ | REGISTER TO ATTEND THE EXHIBITION
ดาวน์โหลด หรือ รับชมแผ่นพับข้อมูลโรงเรียน | Download or view this School's brochures
ข้อมูลโรงเรียน
School information
เมือง/รัฐ:
City/State
Sydney
New South Wales
ปีที่ก่อตั้ง:
Year established
1882
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:
Co-ed/Boys/Girls
หญิงล้วน
Girl’s School
โรงเรียนประจำ/พักอาศัยกับครอบครัว
อุปถัมภ์/ทั้งสองอย่าง:
Boarding/Homestay/Both
โรงเรียนประจำ
Boarding
ELICOS: ไม่มี
No
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:
Other English language courses
มี
Yes
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:
HSC
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)
Total number of enrolments (Years 7-12)
560
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน:
(วีซ่านักเรียน)
Current number of international
students (500 Visa)
28
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:
AEAS Test required
ใช่
Yes
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี:
(ระดับชั้น 7-12)
Annual tuition fee (Years 7-12)
AUD$46,684-$51,912
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:
Accommodation costs
AUD$33,408
CRICOS Number: 02268M
บชมความสามารถในด้านจำนวนนักเรียนที่เปิดรับของโรงเรียนนี้ | View this School’s Place Availability
ข้อมูลโรงเรียนในรูปแบบวิดีโอพรีเซนต์เทชัน
School Video Presentation

Kincoppal-Rose Bay School คือโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีวิทยาเขตอยู่ในย่าน Sydney Harbour ที่มีชื่อเสียงในด้านความงดงาม

Kincoppal-Rose Bay School เป็นโรงเรียนประจำที่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ที่สามารถดูนักเรียนทั้งสุขภาพกายแลจิตใจ ไม่ว่าจะเป็น ห้องนอนที่มีการออกแบบและการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย พื้นที่ส่วนกลางสำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 12 ศูนย์การเรียนรู้ที่มีครูและติวเตอร์คอยให้การสนับสนุนการทำงานวิชาการที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ รวมถึงการจัดบ้านพักแยกสำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 12 ความเป็นเลิศทางวิชาการนั้นเป็นผลมาจากการสนับสนุนให้นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งใน ซิดนีย์ เมลเบิร์น หรือแคนเบอร์รา

โรงเรียนคาธอลิกแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโรงเรียนพระหฤทัย (Sacred Heart Schools) กว่า 150 แห่ง ใน 41 ประเทศทั่วโลก แนวทางการศึกษาของโรงเรียนพระหฤทัยนั้น มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ ทั้งทางกายและจิตใจ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก ทั้งในแง่ของหลักสูตรที่มีความเข้มข้นเชิงวิชาการ รวมถึงหลักสูตรเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม และหลักสูตรร่วมเพื่อการเพิ่มพูโอกาสทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่นี่ทุกคน

โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านการเป็นชุมชนที่มีความเข้มข้นและหลากหลายที่สามารถหลอมรวมลักษณะพื้นฐานทางด้านสังคมที่มีร่วมกันของกลุ่มคนเอาไว้ด้วยกันได้ Kincoppal-Rose Bay School คือโรงเรียนที่มีจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง และมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนทุกคนให้ให้เป็นผู้ที่รักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Located on magnificent Sydney Harbour, Kincoppal-Rose Bay School is a leading independent school in Australia.

Kincoppal-Rose Bay School boarding features a safe, healthy and secure environment; modern bedrooms and facilities; Year 12 Hub and homework / study centre with teacher and tutor assistance; weekend activities; separate Year 12 boarding house. Excellent academic results are achieved by students with most going on to study at Universities in Sydney, Melbourne or Canberra.

This Catholic school is part of a global network of more than 150 Sacred Heart schools in 41 countries. Sacred Heart education focuses on the development of the whole person – both heart and mind. It is well known worldwide for an academically rigorous program of education, extensive curricular and co-curricular opportunities.

The School celebrates the richness and diversity of its community who together share the same ethos. Kincoppal-Rose Bay is a school with a strong spirit, committed to developing in their students a life-long love of learning.

รับชมข้อมูลโรงเรียนนี้บน ASIS | View this School’s profile on ASIS

ทุกโรงเรียนที่มาเข้าร่วมงานที่งานครั้งนี้ | All Schools participating in the Bangkok Fair