St Catherine’s School, Melbourne

Melbourne, Victoria

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการ | REGISTER TO ATTEND THE EXHIBITION
ดาวน์โหลด หรือ รับชมแผ่นพับข้อมูลโรงเรียน | Download or view this School’s brochures
ข้อมูลโรงเรียน
School information
เมือง/รัฐ:
City/State
Melbourne
Victoria
ปีที่ก่อตั้ง:
Year established
1896
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:
Co-ed/Boys/Girls
หญิงล้วน
Girl’s School
โรงเรียนประจำ/พักอาศัยกับครอบครัว
อุปถัมภ์/ทั้งสองอย่าง:
Boarding/Homestay/Both
โรงเรียนประจำ
Boarding
ELICOS: ไม่มี
No
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:
Other English language courses
มี
Yes
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:
VCE
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)
Total number of enrolments (Years 7-12)
445
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน:
(วีซ่านักเรียน)
Current number of international
students (500 Visa)
38
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:
AEAS Test required
ใช่
Yes
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี:
(ระดับชั้น 7-12)
Annual tuition fee (Years 7-12)
AUD$47,670-$50,300
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:
Accommodation costs
AUD$33,640
CRICOS Number: 00574F
บชมความสามารถในด้านจำนวนนักเรียนที่เปิดรับของโรงเรียนนี้ | View this School’s Place Availability
ข้อมูลโรงเรียนในรูปแบบวิดีโอพรีเซนต์เทชัน
School Video Presentation

St Catherine’s School มีรากฐานจากชื่อเสียงที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในฐานะโรงเรียนหญิงล้วนชั้นนำ ผ่านการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีความโดดเด่นทั้งในเชิงวิชาการและทักษะชีวิต ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจร่วมสมัยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผ่านกระบวนการแนะแนว ความท้าทาย และแรงบันดาลใจที่หลอมรวมจนเกิดเป็นความสำเร็จของนักเรียนแต่ละคน

โรงเรียน St Catherine’s School ของเรามีชื่อเสียงในเรื่องความสำเร็จเชิงวิชาการ จากการได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนหญิงล้วนอันดับที่ 1 ของเมือง Victoria ในปี 2021 และ 2022 ติดต่อกัน การเติบโตอย่างต่อเนื่องในการผลักดันให้ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาวิกตอเรีย (VCE) นั้น ถือเป็นการสะท้อนคุณภาพในระดับยอดเยี่ยมของครูผู้สอนและหลักสูตรทางการศึกษาที่เข้มแข็งของโรงเรียน

โรงเรียนของเรามีความทุกครั้งเมื่อได้รับเสียงชื่นชมในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ การสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเรียนรวมและเอื้อต่อการเรียนรู้ หลักสูตรร่วมที่มีความโดเด่นด้านความร่วมมือ คณะครูผู้สอนที่มีความสามารถระดับสูง สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ รวมถึง การสร้างเครือข่ายชุมชนศิษย์เก่าเพื่อการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน และเหนือสิ่งอื่นใด เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือคุณลักษณะอันดีงามที่นักเรียนโรงเรียน St Catherine’s School ทุกคนได้แสดงให้เห็นจนเป็นที่ยอมรับนั่นเอง

โรงเรียนแห่งนี้ มีหอพักสำหรับนักเรียนประจำที่ทั้งปลอดภัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับนักเรียนที่มีภูมิหลังและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เปรียบได้กับชุมชนที่มีชีวิตชีวา เหมาะแก่การเป็นพื้นที่เพื่อการเพิ่มพูนความสามารถทั้งทางวิชาการ สังคม และความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง

St Catherine’s School builds on its rich history as an exceptional girls’ school by providing an outstanding and dynamic academic program that is personalised, progressive and contemporary; one that guides, challenges and inspires students to achieve.

We celebrate the remarkable academic achievements with St Catherine’s School now ranked as the #1 girls’ school in Victoria in 2021 and 2022. The continued growth in our VCE results are indicative of our exceptional teachers and rigorous educational programs.

We enjoy a reputation for academic excellence, a supportive community, an outstanding co-curricular program, exceptional teachers, fine facilities and established alumnae networks and yet we believe our greatest achievement is the quality of character which students of St Catherine’s exhibit.

Situated on campus, our boarding house offers a safe and comfortable residence for students from various backgrounds and cultures. It is a vibrant community where students can thrive academically, socially, and personally.

รับชมข้อมูลโรงเรียนนี้บน ASIS | View this School’s profile on ASIS

ทุกโรงเรียนที่มาเข้าร่วมงานที่งานครั้งนี้ | All Schools participating in the Bangkok Fair