Immanuel College

Adelaide, South Australia

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการ | REGISTER TO ATTEND THE EXHIBITION
ดาวน์โหลด หรือ รับชมแผ่นพับข้อมูลโรงเรียน | Download or view this School’s brochures
ข้อมูลโรงเรียน
School information
เมือง/รัฐ:
City/State
Adelaide
South Australia
ปีที่ก่อตั้ง:
Year established
1895
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:
Co-ed/Boys/Girls
สหศึกษา
Co-ed
โรงเรียนประจำ/พักอาศัยกับครอบครัว
อุปถัมภ์/ทั้งสองอย่าง:
Boarding/Homestay/Both
ทั้งสองอย่าง
Both (Homestay & Boarding)
ELICOS: มี
Yes
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:
Other English language courses
มี
Yes
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:
SACE
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)
Total number of enrolments (Years 7-12)
1100
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน:
(วีซ่านักเรียน)
Current number of international
students (500 Visa)
30
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:
AEAS Test required
ใช่
Yes
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี:
(ระดับชั้น 7-12)
Annual tuition fee (Years 7-12)
AUD$30,300
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:
Accommodation costs
โรงเรียนประจำ (Boarding): AUD$21,126
พักอาศัยกับครอบครัว
อุปถัมภ์ (Homestay): AUD$16,560
CRICOS Number: 00362G
บชมความสามารถในด้านจำนวนนักเรียนที่เปิดรับของโรงเรียนนี้ | View this School’s Place Availability
ข้อมูลโรงเรียนในรูปแบบวิดีโอพรีเซนต์เทชัน
School Video Presentation

ที่ Immanuel College บุตรหลานของจะได้รับประสบการณ์และบริการต่าง ๆ ดังนี้

 • ความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนและความสำเร็จเชิงวิชาการที่สะสมมาอย่างยาวนาน
 • โอกาสในการเลือกวิชาเรียนได้มากกว่า 50 วิชา รวมถึงการเลือกวิชาเรียนในกลุ่มสาชาวิชาทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
 • แนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน รวมถึงแนวทางการพัฒนาอาชีพเฉพาะสำหรับผู้เรียนเป็นรายบุคคล
 • พักอาศัยแบบนักเรียนประจำ หรือ พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์
 • การเข้าถึงชั้นเรียนพิเศษด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ELICOS) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการย้ายเข้ารับการศึกษาในสภาพแวดล้อมทางเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาจริงของประเทศ Australia
 • ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับที่ตั้งของโรงเรียนในฝัน ที่มีทั้งความปลอดภัย ความกว้างขวาง และอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง ชายหาด และสนามบินนานาชาติอีกด้วย
 • การเข้าถึงศูนย์การศึกษาค้นคว้าแห่งใหม่มูลค่ากว่า 13.5 ล้านดอลลาร์ ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ ๆ รวมไปถึงการเรียนรู้การเข้าสังคม การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการดูแลความเป็นอยู่ของตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ
 • การสร้างชุมชนเพื่อการดูแลกันและกัน ที่ให้ความสำคัญกับอิสรภาพและความหลากหลาย
 • การต้อนรับและการดูแลที่แสนอบอุ่น รวมถึงการกระตุ้นเพื่อความสำเร็จ
 • การมุ่งเน้นและการรักษาความเป็นเลิศในเชิงวิชาการ
 • การเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศิษย์เก่าที่คอยให้การสนับสนุนกันและกันในทุกช่วงชีวิตของพวกเขา

At Immanuel College, your child will:

 • experience a long history of teaching excellence and academic success
 • choose from more than 50 subjects, including a selection of subjects with a focus on technology, science and maths
 • have clear pathways to university and personalised career development
 • live in Boarding or Homestay
 • have access to high school preparation classes (ELICOS) on site to help students transition to a mainstream Australian high school environment
 • enjoy an ideal location on safe and spacious grounds close to the city, beach, and international airport
 • access a new $13.5 million Discovery Centre that offers students new ways to learn, including social, learning, collaboration, and wellbeing zones
 • find a caring community that values freedom and diversity
 • feel welcome, cared for, and empowered to succeed
 • thrive and attain academic excellence
 • become part of a network that supports them throughout all stages of their life

ทุกโรงเรียนที่มาเข้าร่วมงานที่งานครั้งนี้ | All Schools participating in the Bangkok Fair