Seymour College

Adelaide, South Australia

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการ | REGISTER TO ATTEND THE EXHIBITION
ดาวน์โหลด หรือ รับชมแผ่นพับข้อมูลโรงเรียน | Download or view this School’s brochures
ข้อมูลโรงเรียน
School information
เมือง/รัฐ:
City/State
Adelaide
South Australia
ปีที่ก่อตั้ง:
Year established
1922
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:
Co-ed/Boys/Girls
หญิงล้วน
Girls School
โรงเรียนประจำ/พักอาศัยกับครอบครัว
อุปถัมภ์/ทั้งสองอย่าง:
Boarding/Homestay/Both
โรงเรียนประจำ
Boarding
ELICOS: ไม่มี
No
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:
Other English language courses
มี
Yes
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:
SACE
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)
Total number of enrolments (Years 7-12)
490
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน:
(วีซ่านักเรียน)
Current number of international
students (500 Visa)
21
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:
AEAS Test required
ใช่
Yes
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี:
(ระดับชั้น 7-12)
Annual tuition fee (Years 7-12)
AUD$34,745-$39,410
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:
Accommodation costs
AUD$26,780
CRICOS Number: 00628G
บชมความสามารถในด้านจำนวนนักเรียนที่เปิดรับของโรงเรียนนี้ | View this School’s Place Availability
ข้อมูลโรงเรียนในรูปแบบวิดีโอพรีเซนต์เทชัน
School Video Presentation

เป็นเวลากว่า 100 ปี ที่ Seymour College ได้มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศทางวิชาการ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่หลากหลายและแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่โดดเด่นของนักเรียนหญิงของโรงเรียนของเรา ดูได้จากอัตราส่วนของนักเรียนหญิงล้วนของเราที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่ต้องการเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาระดับชุมชน ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติก็ตาม

แม้จะเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่โรงเรียนก็ให้ความสำคัญกับกิจกรรมและหลักสูตรที่ดูแลด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ เพื่อสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิตในสถานศึกษาแห่งนี้ ไปพร้อม ๆ กับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและวิธีคิดเพื่อความสำเร็จ นักเรียนหญิงของเราในทุก ๆ ระดับชั้น จะแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการเสริม กีฬา การคิดเชิงสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดง วัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ที่ทางโรงเรียนได้พัฒนาไว้สำหรับนักเรียนของเรา

วิสัยทัศน์ของ Seymour College คือการพัฒนาสุภาพสตรีที่มีทั้งความเข้มแข็ง การมองโลกในแง่ดี ความยุติธรรม รวมไปความมั่นใจในในโลกอนาคต คุณครูของเราที่ล้วนเป็นผู้มีความรักในวิชาชีพและเชื่อมั่นในนักเรียนหญิงล้วนแต่ละคน จะคอยทำหน้าที่กระตุ้นและส่งเสริมนักเรียนในทุก ๆ ความสนใจของพวกเขา

Seymour College ยินดีต้อนรับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก ที่เดินทางมาเรียนและมาใช้ชีวิตในบ้านพักสำหรับนักเรียนประจำ ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางวิทยาเขต นักเรียนประจำของเรานั้นจะต้องเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เชื่อมสัมพันธ์กับนักเรียนคนอื่น ๆ รวมทั้งสร้างประสบการณ์ชีวิตและประสบการเรียนรู้ที่หลากหลายอีกด้วย

For more than 100 years, Seymour has been committed to academic excellence across a broad range of subjects which is reflected in the outstanding achievements of our girls. A high proportion of girls obtain their first choice of entry into tertiary institutions locally, nationally and overseas.

Academic excellence is balanced by high quality wellbeing programs and participation in cocurricular activities, equipping them with lifelong skills and a mindset for success. At all levels, girls are enthusiastically engaged in the extensive Academic, Sport, Creative, Performing Arts, Cultural and Community programs on offer.

The vision at Seymour is to develop women of strength, optimism and justice, confident for the future. Our teachers are passionate advocates for each girl, encouraging students in every pursuit.

Seymour welcomes students from all over the world to come and live onsite in our boarding house, located in the heart of the College. Our boarding students are involved in many different activities, allowing them to connect with other students and to have diverse learning and life experience.

ทุกโรงเรียนที่มาเข้าร่วมงานที่งานครั้งนี้ | All Schools participating in the Bangkok Fair