Stella Maris College

Sydney, New South Wales

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการ | REGISTER TO ATTEND THE EXHIBITION
ดาวน์โหลด หรือ รับชมแผ่นพับข้อมูลโรงเรียน | Download or view this School’s brochures
ข้อมูลโรงเรียน
School information
เมือง/รัฐ:
City/State
Sydney
New South Wales
ปีที่ก่อตั้ง:
Year established
1931
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:
Co-ed/Boys/Girls
หญิงล้วน
Girl’s School
โรงเรียนประจำ/พักอาศัยกับครอบครัว
อุปถัมภ์/ทั้งสองอย่าง:
Boarding/Homestay/Both
พักอาศัยกับครอบครัว
อุปถัมภ์
Homestay
ELICOS: ไม่มี
No
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:
Other English language courses
มี
Yes
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:
HSC
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)
Total number of enrolments (Years 7-12)
990
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน:
(วีซ่านักเรียน)
Current number of international
students (500 Visa)
12
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:
AEAS Test required
ใช่
Yes
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี:
(ระดับชั้น 7-12)
Annual tuition fee (Years 7-12)
AUD$45,400-$49,500
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:
Accommodation costs
AUD$400 per week
CRICOS Number: 03290E
บชมความสามารถในด้านจำนวนนักเรียนที่เปิดรับของโรงเรียนนี้ | View this School’s Place Availability
ข้อมูลโรงเรียนในรูปแบบวิดีโอพรีเซนต์เทชัน
School Video Presentation

วิทยาลัยสเตลล่ามาริส เป็นวิทยาลัยหญิงล้วนที่ถูกสร้างขึ้นโดยพี่น้องพลเมืองดีในปี 1931 วิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ในเขตแมนลี่ ซึ่งเป็นพื้นที่โด่งดังและมีชื่อเสียงในซิดนีย์ บริเวณโดยรอบวิทยาลัยมีความปลอดภัยสูง และล้อมรอบไปด้วยทะเล วิทยาลัยสเตลล่ามาริส มุ่งพัฒนาพื้นฐานทางด้านการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนผ่านประสบการณ์ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้เติบโตไปพร้อมกัน

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการสอนของวิทยาลัยสเตลล่ามาริส ได้รับการออกแบบเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ เติบโตในรั้ววิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ โดยที่สำคัญนักเรียนทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงมีวิสัยทัศน์ที่ดี ทางวิทยาลัยมีวิชาที่ช่วยส่งเสริม ผลักดัน ศักยภาพและความมั่นใจของนักเรียน ตามความสนใจและความถนัดรายบุคคล เช่น วิชาดนตรี ศิลปะ การเต้นรำ การละคร การออกแบบ การทอผ้า กีฬาและอื่นๆอีกมากมาย

นักเรียนของสเตลล่ามาริส ขึ้นชื่อในเรื่องความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ มีความสามารถ สง่างามและอ้อนน้อมถ่อมตนด้วยผลการเรียนรู้ดีเยี่ยมของนักเรียนหลักสูตรนานาชาชาติที่มีมากกว่า 20 ปี ซึ่งเหล่านักเรียนกลุ่มนี้พร้อมที่จะเติบโตและเดินหน้าก้าวสู่บทเรียนใหม่ของชีวิต โดยในทุกๆปี 90% ของนักเรียนนานาชาติจากวิทยาลัยสเตลล่ามาริส ได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย เช่น University of New South Wales (UNSW), University of Sydney (USYD) และ Australian National University (ANU)

Stella Maris College was established by the Good Samaritan Sisters in 1931 and is located in Manly, a highly prestigious area in Sydney. It is a safe and harmonious residential environment right next to the ocean. Stella Maris endeavours to give its students strong academic foundations through stimulating and nurturing learning experiences in order to assist girls to develop their full potentials.

As a girls’ school, the teaching concepts and course structure are designed for guiding our students to become a mature, self-motivated and socially responsible young women with wisdom and confidence. Some of our well-tailored subjects include music, dance and drama, design,textile & art subjects, languages subjects, sports and other traditional subjects. The combined effect will provide a well-rounded education for each girl.

Stella students are known for being graceful, independent, mature, competent and caring ladies. With over 20 years of excellent academic results of the International Program, Stella graduates leave ready to step into the next stage of their lives.. Every year 90% of Stella Maris International Students progress to the Group of 8 major Universities. (e.g. UNSW, USYD, ANU)

ทุกโรงเรียนที่มาเข้าร่วมงานที่งานครั้งนี้ | All Schools participating in the Bangkok Fair