St Catherine’s School Sydney

Sydney, New South Wales

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการ | REGISTER TO ATTEND THE EXHIBITION
ดาวน์โหลด หรือ รับชมแผ่นพับข้อมูลโรงเรียน | Download or view this School’s brochures
ข้อมูลโรงเรียน
School information
เมือง/รัฐ:
City/State
Sydney
New South Wales
ปีที่ก่อตั้ง:
Year established
1856
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:
Co-ed/Boys/Girls
หญิงล้วน
Girl’s School
โรงเรียนประจำ/พักอาศัยกับครอบครัว
อุปถัมภ์/ทั้งสองอย่าง:
Boarding/Homestay/Both
โรงเรียนประจำ
Boarding
ELICOS: ไม่มี
No
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:
Other English language courses
มี
Yes
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:
HSC
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)
Total number of enrolments (Years 7-12)
750
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน:
(วีซ่านักเรียน)
Current number of international
students (500 Visa)
35
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:
AEAS Test required
ใช่
Yes
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี:
(ระดับชั้น 7-12)
Annual tuition fee (Years 7-12)
AUD$45,000-$48,000
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:
Accommodation costs
AUD$29,000
CRICOS Number: 02322K
บชมความสามารถในด้านจำนวนนักเรียนที่เปิดรับของโรงเรียนนี้ | View this School’s Place Availability
ข้อมูลโรงเรียนในรูปแบบวิดีโอพรีเซนต์เทชัน
School Video Presentation

St Catherine’s School Sydney คือผู้นำด้านการจัดการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ด้วยประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 167 ปี ในด้านการจัดการศึกษาสำหรับสตรี เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคคลชั้นนำระดับโลก

ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นวิชาการเข้มข้น ประกอบกับ สิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพระดับโลกของเรานั้น จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถค้นพบความถนัดของตนเอง ในปี 2022 เราได้รับการจัดอันดับคุณภาพให้อยู่ลำดับที่ 13 ของประเทศ ในกลุ่มโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอันดับที่ 1 ในด้านของโรงเรียนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท้องถิ่นเพิ่มเติม (EAL/D)

นักเรียนของเราได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ออกแบบเพื่อการเรียนรู้ STEM โดยเฉพาะ รวมไปถึงพื้นที่การเรียนรู้ตามที่ต่าง ๆ โรงละครขนาด 500 ที่นั่ง ศูนย์เตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับการทดสอบต่าง ๆ ที่มีคุณครูคอยให้ความช่วยเหลือ สระว่ายน้ำ 2 แห่ง และสนามเทนนิสคุณภาพระดับเดียวกับ Wimbledon นอกจากนี้ ยังมีชายหาด Bronte อุทยานร้อยปี และมหาวิทยาลัย New South Wales ที่ตั้งอยู่ห่างไปเพียงไม่กี่ก้าว

บ้านพักสำหรับนักเรียนประจำของเราซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของวิทยาเขต เพิ่งได้รับการปรับปรุงและออกแบบใหม่ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเป็นหอพักสำหรับนักเรียนนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบห้องนอนแบบเตียงเดี่ยว และการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่หอพักประจำเพื่อให้การดูแลแบบ 24/7 เพื่อให้กับนักเรียนทุกคนได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เหมือนได้อยู่บ้าน

St Catherine’s School Sydney is a leader in Australian education, with a 167-year history of educating young women ready to make their mark on the world.

Our rigorous academic program and world-class facilities allow every student to find their own great. In 2022, we placed 13th in the state in the Higher School Certificate, with a number one ranking in English as an Additional Language/Dialect (EAL/D).

Our students have access to custom-built STEM labs, designated learning spaces, a 500-seat performance theatre, a prep centre with teacher assistance, two swimming pools and Wimbledon-grade tennis courts, with Bronte Beach, Centennial Parklands and the University of New South Wales just a short walk away.

Our boarding house, situated in the centre of our campus, is newly renovated and purpose-built, with single bedrooms available. Our experienced boarding staff live on-site, providing 24/7 support for every student and creating a home away from home.

รับชมข้อมูลโรงเรียนนี้บน ASIS | View this School’s profile on ASIS

ทุกโรงเรียนที่มาเข้าร่วมงานที่งานครั้งนี้ | All Schools participating in the Bangkok Fair