St Leonard’s College

Melbourne, Victoria

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการ | Register to attend the Fair
ดาวน์โหลด หรือ รับชมแผ่นพับข้อมูลโรงเรียน | Download or view this School’s brochures
ข้อมูลโรงเรียน
School information
เมือง/รัฐ:
City/State
Melbourne, Victoria
ปีที่ก่อตั้ง:
Year established
1914
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:
Co-ed/Boys/Girls
สหศึกษา
Co-ed
โรงเรียนประจำ/พักกับครอบครัวชาวต่างชาติ/
ทั้งสองอย่าง:
Boarding/Homestay/Both
พักกับครอบครัว
ชาวต่างชาติ
Homestay
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS):มี
Yes
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:
Other English language courses
มี
Yes
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:
VCE | IBDP
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)
Total number of enrolments (Years 7-12)
1120
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน: (วีซ่านักเรียน)
Current number of international students (500 Visa)
50
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:
AEAS Test required
ใช่
Yes
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี: (ระดับชั้น 7-12)
Annual tuition fee (Years 7-12)
ระดับชั้นปีที่ 7-12: AUD$40,215-AUD$47,504
Years 7-12: AUD$40,215-$47,504
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:
Accommodation costs
พักกับครอบครัว
ชาวต่างชาติ
AUD$16,750
Homestay: $16,750 per year
เลขหมายการอนุมัติให้สามารถรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนได้ (CRICOS Number):00343K
บชมความสามารถในด้านจำนวนนักเรียนที่เปิดรับของโรงเรียนนี้ | View this School’s Place Availability
ข้อมูลโรงเรียนในรูปแบบวิดีโอพรีเซนต์เทชัน
School Video Presentation

นับเป็นเวลากว่า 100 ปีมาแล้วที่เราได้มอบประสบการณ์การศึกษาที่พิเศษสุดแก่คนหนุ่มสาว ผู้สำเร็จการศึกษาหลายต่อหลายรุ่นได้มีความสุขและเติบโตจากโอกาสหลากหลายที่ดีเยี่ยมที่วิทยาลัยของเรามอบให้ โอกาสที่เรามีให้มาตลอดและจะยังคงมีให้ตลอดไปในบรรยากาศของความรักและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนทุก ๆ ด้านที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น และนี่คือสิ่งที่เราหมายถึงเมื่อเราพูดถึง “การศึกษาเพื่อชีวิต”

เราเลือกสรรเฉพาะคณาจารย์ที่ดีที่สุดจากทั่วโลกเพื่อที่จะอบรมคนหนุ่มสาวของเราในด้านวิชาการ ศีลธรรม จิตวิญญาณและวัฒนธรรม เพื่อที่ว่าพวกเขาจะพัฒนาความเชื่อมั่นและความเป็นตัวของตัวเอง ในการกระทำเช่นนี้ เราช่วยให้พวกเขาค้นพบความสามารถพิเศษ ความสนใจและค่านิยมที่ไม่เพียงแต่จะเตรียมความพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปของการศึกษาของพวกเขาเท่านั้น แต่จะยังคงอยู่กับพวกเขาไปชีวิตอีกด้วย

นักเรียนของเรามีความเป็นเลิศทางวิชาการและสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นหนึ่งและประสบการณ์ร่วมหลักสูตรที่โดดเด่นจำนวนมาก เราปรารถนาที่จะช่วยให้พวกเขากลายเป็นพลเมืองที่มีความเสียสละ ผู้ที่เข้าใจว่าคุณค่าของการศึกษาไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่การศึกษาจะนำไปสู่ชีวิตของพวกเขาได้ แต่ทว่าอยู่ที่สิ่งที่การศึกษาจะสามารถนำไปสู่ชีวิตของผู้อื่นได้ผ่านพวกเขานั่นเอง

St Leonard’s College is Bayside’s school of choice and one of Melbourne’s premier independent coeducational schools. Generations of Leonardians have enjoyed and thrived on the wonderfully diverse opportunities on offer at our College; opportunities that are offered in an unrivalled atmosphere of love and commitment to developing the whole child. St Leonard’s College develops selfless global citizens, who understand that their education is not only about what it can bring to their life, but through them what it can bring to the lives of others.

ทุกโรงเรียนที่มาเข้าร่วมงานที่งานครั้งนี้
All Schools participating in the Bangkok Fair