ข้อมูลโรงเรียน
เมือง/รัฐ:เมลเบิร์น, วิคตอเรีย
ปีที่ก่อตั้ง:1961
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:ชายล้วน
โรงเรียนประจำ/พักกับครอบครัวชาวต่างชาติ/ทั้งสองอย่าง:พักกับครอบครัวชาวต่างชาติ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS):ไม่มี
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:มี
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาแห่งรัฐวิคตอเรีย (VCE)
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)1100
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน: (วีซ่านักเรียน)50
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:ใช่
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี:
(ระดับชั้น 7-12)
AUD $26,150
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:AUD $16,420
เลขหมายการอนุมัติให้สามารถรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนได้ (CRICOS Number):01680G

Whitefriars College ใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนานักเรียนในทุกด้านของชีวิต อันจะส่งผลให้นักเรียนเติบโตเป็นสุภาพบุรุษ ที่มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจ และมีความสามารถ

ครูของเราตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และกระตุ้นให้นักเรียนประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต

โรงเรียนของเราได้รับการรับรองจากสภาโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งช่วยยืนยันว่าเราเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานระดับโลกแห่งหนึ่ง

Whitefriars College มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ ปลอดภัย และมีการดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีการปฐมนิเทศภายในโรงเรียน และมีการบูรณาการภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสำหรับนักเรียนต่างชาติ มีการจัดชั้นเรียน EAL และมีการควบรวมหลักสูตร EAL ลงในชั้นเรียนหลักอีกด้วย

โรงเรียนให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนแบบ STEAM และหลักสูตรร่วมอื่นๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถและทักษะที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการดูแลในด้านสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีสำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้นปีอีกด้วย

Register your Attendance

All Schools Attending Bangkok

2019-08-13T14:38:03+00:00
HongkongChinaVietnamEnglish