ข้อมูลโรงเรียน
เมือง/รัฐ:เมลเบิร์น, วิคตอเรีย
ปีที่ก่อตั้ง:1926
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:ชายล้วน/หญิงล้วน
โรงเรียนประจำ/พักกับครอบครัวชาวต่างชาติ/ทั้งสองอย่าง:พักกับครอบครัวชาวต่างชาติ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS):ไม่มี
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:ไม่มี
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาแห่งรัฐวิคตอเรีย (VCE)
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)500
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน: (วีซ่านักเรียน)8
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:ใช่
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี:
(ระดับชั้น 7-12)
ระดับชั้นปีที่ 7 – 9 AUD $36,250 – $38,660
ระดับชั้นปีที่ 10 – 12 AUD $37,630
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:AUD $300 – $350 ต่อสัปดาห์
เลขหมายการอนุมัติให้สามารถรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนได้ (CRICOS Number):00344J

โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในเขตชานเมืองที่เป็นพื้นที่สีเขียวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมลเบิร์น เรามีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เหมาะสมกับการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย

เรามีการเรียนที่ไม่เหมือนใคร โดยในระดับชั้นปีที่ 7-12 เราจะแยกนักเรียนชายและนักเรียนหญิงให้เรียนในต่างวิทยาเขตกัน

เรามีผลสอบ VCE ที่ยอดเยี่ยม (ในระดับชั้นปีที่ 12) โดย 64% ของนักเรียนของเราได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่ม Group of Eight (GO8) (เช่น มหาวิทยาลัยโมนาช และ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น)

โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (STEM) โดย 58% ของนักเรียน ได้เข้าเรียนต่อสาขาทางด้าน STEM ในระดับมหาวิทยาลัย

ทางเราได้รับใบรับรอง Certificate of Global Responsibility ซึ่งมอบให้พร้อมกับประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาแห่งรัฐวิคตอเรีย (VCE) (เป็นมาตรฐานที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น)

นักเรียนของเรามีโอกาสในการเข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการศึกษาต่างๆ ที่จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เรามีหลักสูตรด้านดนตรีที่ยอดเยี่ยม ทั้งในแบบที่บรรจุลงในหลักสูตร กิจกรรมร่วมหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เรามีกิจกรรมการเรียนรู้กลางแจ้งที่โดดเด่น และมีหลักสูตรการเรียนรู้เฉพาะสำหรับระดับชั้นปีที่ 9

กิจกรรมนอกหลักสูตรของเรามีทั้งศิลปะ การแสดง การโต้วาที และการพูดในที่สาธารณะ พร้อมทั้งกีฬาหลากหลายประเภท รวมถึงกิจกรรมพิเศษ เช่น การขี่ม้า และการขี่จักรยาน

และเราเป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่ได้ขึ้นกับสังกัดนิกายศาสนา

Register your Attendance

All Schools Attending Bangkok

2019-08-13T14:23:55+00:00
HongkongChinaVietnamEnglish