ข้อมูลโรงเรียน
เมือง/รัฐ:บริสเบน ควีนส์แลนด์
ปีที่ก่อตั้ง:1929
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:หญิงล้วน
โรงเรียนประจำ/พักกับครอบครัวชาวต่างชาติ/ทั้งสองอย่าง:พักกับครอบครัวชาวต่างชาติ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS):ไม่มี
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาแห่งรัฐควีนส์แลนด์ (QCE)
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)550
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน: (วีซ่านักเรียน)40
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:ใช่
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี:
(ระดับชั้น 7-12)
AUD $32,620
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:AUD $15,560
เลขหมายการอนุมัติให้สามารถรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนได้ (CRICOS Number):01194K

St Aidan เป็นโรงเรียนสตรีที่มีหลักสูตรแบบบูรณาการและสร้างสรรค์ เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของนักเรียนนานาชาติ และมุ่งมั่นที่จะทำให้นักเรียนต่างชาติทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีวิตของชาวออสเตรเลีย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผ่านการจัดการศึกษาแบบองค์รวม

มีการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนนานาชาติ ผ่านการดูแลอย่างใกล้ชิด ในระหว่างที่นักเรียนใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียน โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลจากทั้งผู้ประสานงานนักเรียนนานาชาติ  อาจารย์แนะแนว หัวหน้าคณะ และหัวหน้าภาควิชา ตลอดจนอาจารย์ประจำชั้น

Register your Attendance

All Schools Attending Bangkok

2019-08-13T14:05:15+00:00
HongkongChinaVietnamEnglish