Scotch College

Melbourne, Victoria

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการ | Register to attend the Fair
ดาวน์โหลด หรือ รับชมแผ่นพับข้อมูลโรงเรียน | Download or view this School’s brochures
ข้อมูลโรงเรียน
School information
เมือง/รัฐ:
City/State
Melbourne, Victoria
ปีที่ก่อตั้ง:
Year established
1851
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:
Co-ed/Boys/Girls
ชายล้วน
Boys
โรงเรียนประจำ/พักกับครอบครัวชาวต่างชาติ/
ทั้งสองอย่าง:
Boarding/Homestay/Both
โรงเรียนประจำ
Boarding
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS):ไม่มี
No
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:
Other English language courses
ไม่มี
No
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:
VCE
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)
Total number of enrolments (Years 7-12)
1460
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน: (วีซ่านักเรียน)
Current number of international students (500 Visa)
14
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:
AEAS Test required
ใช่
Yes
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี: (ระดับชั้น 7-12)
Annual tuition fee (Years 7-12)
ระดับชั้นปีที่ 7-8: AUD$51,065
Years 7-8: AUD$51,065
ระดับชั้นปีที่ 9-12: AUD$52,550
Years 9-12: AUD$52,550
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:
Accommodation costs
ที่พักอาศัยนักเรียนประจำ AUD $29,262
Boarding:  $29,262 per year
เลขหมายการอนุมัติให้สามารถรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนได้ (CRICOS Number):00624A
บชมความสามารถในด้านจำนวนนักเรียนที่เปิดรับของโรงเรียนนี้ | View this School’s Place Availability
ข้อมูลโรงเรียนในรูปแบบวิดีโอพรีเซนต์เทชัน
School Video Presentation

Scotch College คือโรงเรียนชายล้วนที่ก่อตั้งขึ้นมายาวนานกว่า 170 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1851 ปัจจุบันตั้งอยู่ในใจกลางย่านชานเมืองของเมลเบิร์น วิทยาเขตของโรงเรียนมีขนาด 27 เฮกตาร์ ขนาบข้างด้วยแม่น้ำ Yarra และบ้านพักสำหรับครอบครัวชาว Scotch College ได้แก่ นักเรียน เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และศิษย์เก่านั้นล้วนอยู่ในเครือข่ายของคริสตจักรวิกตอเรีย โดยมีคำสอนทางคริสตศาสนาเป็นรากฐานในทุกกิจกรรม

ใครได้เป็นนักเรียนของ Scotch College นั้น ถือว่าโชคดีมาก เนื่องจากจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทางวิชาการและการกีฬาครบจบในที่เดียว ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนบ้านให้กับนักเรียนประจำกว่า 160 ชีวิต ผู้ชื่นชอบในการพักอาศัยในบ้านพักที่มีสภาพแวดล้อมที่มีทั้งความเอาใจใส่และสิ่งสนับสนุนอย่างครบครัน โรงเรียนแห่งนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจของตนเอง ในด้านกีฬา นอกจากจะมีสนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอยู่ถึง 5 สนาม ยังมีลานกิจกรรมอเนกประสงค์อีก 2 แห่ง สระว่ายน้ำในร่มอีก 1 และยังมีอุปกรณ์และศูนย์ฝึกกีฬาพายเรือที่อยู่ริมแม่น้ำ Yarra อีกด้วย ในด้านอื่น ๆ โรงเรียนก็ยังมีศูนย์ฝึกด้านดนตรีและการรละคร ศูนย์วิทยาศาสตร์ระดับโลก และศูนย์การออกแบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบครัน

หลักสูตรการศึกษาที่ Scotch College นี้ แม้จะมีความท้าทายแต่ก็มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและครบครัน คณาจารย์จำนวนมากของเราคือแนวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทั้งในวิกตอเรียและออสเตรเลีย Scotch College คือโรงเรียนชายล้วนที่มอบการศึกษาได้อย่างครบวงจร

Founded in 1851, Scotch College has been educating boys for over 170 years. Located in the heart of suburban Melbourne, the beautiful single campus spans 27 hectares and flanked by the Yarra River, provides a home for the Scotch Family of boys, staff, parents and old boys. Scotch is affiliated with the Presbyterian Church of Victoria and Christian teachings underpin all that we do.

Scotch boys are fortunate to have all academic and sporting facilities on the one site. Scotch is also home to 160 boarders who enjoy high quality accommodation in a caring and supportive environment. It provides the boys access and the opportunity to participate in a large range of activities. In addition to the five main sporting fields, the school has two multipurpose playing fields, an indoor swimming pool and gymnasium, as well as rowing facilities which are on the banks of the Yarra River. The school has a state of the art music and drama centre, world class science centre and a design and technology centre.

The Scotch curriculum, though challenging, is broad and comprehensive. Many of our teachers are at the forefront of curriculum development and teaching innovation in Victoria and Australia. Scotch College offers a comprehensive education for boys.

ทุกโรงเรียนที่มาเข้าร่วมงานที่งานครั้งนี้
All Schools participating in the Bangkok Fair