ข้อมูลโรงเรียน
เมือง/รัฐ:แอดิเลด รัฐเซาท์ออสเตรเลีย
ปีที่ก่อตั้ง:1869
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:ชายล้วน
โรงเรียนประจำ/พักกับครอบครัวชาวต่างชาติ/ทั้งสองอย่าง:ทั้งสองอย่าง
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS):ไม่มี
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:มี
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาแห่งรัฐออสเตรเลียใต้ (SACE) และหลักสูตร IB
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)782
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน: (วีซ่านักเรียน)60
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:ใช่
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี:
(ระดับชั้น 7-12)
ระดับชั้นปีที่ 7-9 AUD $33,510
ระดับชั้นปีที่ 10 – 12 AUD $37,890
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:AUD $24,615
เลขหมายการอนุมัติให้สามารถรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนได้ (CRICOS Number):00368A

Prince Alfred College ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1869 เป็นหนึ่งในวิทยาลัยเอกชนชายชั้นนำของออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางใกล้กับศูนย์กลางของเมืองแอดิเลด รัฐเซาท์ออสเตรเลีย

เราให้การศึกษาแก่นักเรียนชายกว่า 1,000 คน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมตอนต้นและตอนปลาย ในช่วงอายุระหว่าง 2 ถึง 18 ปี รวมไปถึงนักเรียนโรงเรียนประจำ และนักเรียนนานาชาติ

เรามอบประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาแห่งรัฐออสเตรเลียใต้ (SACE) และประกาศนียบัตรบัณฑิตนานาชาติ (IBD)

เป้าหมายของเรา

เราดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล และส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนประสบความสำเร็จบนเส้นทางการศึกษา

โดยมีเป้าหมายที่จะดูแล ส่งเสริมความถนัด และพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวของนักเรียนแต่ละคน เพื่อช่วยให้เขาเติบโตเป็นคนที่มีความกล้า มั่นใจ และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ให้สมเป็น “ สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย”

นอกจากนี้เรายังส่งเสริมด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะการแสดง ดนตรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนแต่ละคนอีกด้วย

Register your Attendance

All Schools Attending Bangkok

2019-08-13T14:01:15+00:00
HongkongChinaVietnamEnglish