ข้อมูลโรงเรียน
เมือง/รัฐ:อาร์มิเดล และ แบทเธอส์ท นิวเซาท์เวลส์
ปีที่ก่อตั้ง:1887
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:หญิงและชาย
โรงเรียนประจำ/พักกับครอบครัวชาวต่างชาติ/ทั้งสองอย่าง:โรงเรียนประจำ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS):มี
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:ประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูง (HSC)
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)185
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน: (วีซ่านักเรียน)22
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:ใช่
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี:
(ระดับชั้น 7-12)
ระดับชั้นปีที่ 7-10 $33,620 AUD
ระดับชั้นปีที่ 11-12 $37,825 AUD
เรียนแบบ Pathways $65,000 AUD รวมค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่ากิจกรรมภาคบังคับ และค่าเครื่องแบบ
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:ระดับชั้นปีที่ 7-12 AUD $26,270 ต่อปี
ค่หอพักประจำรวมอยู่ในค่าธรรมเนียม Pathways
เลขหมายการอนุมัติให้สามารถรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนได้ (CRICOS Number):02295G

PLC Pathways เป็นมากกว่าสถาบันสอนภาษาอังกฤษ โดยเรามีการเรียนการสอนแบบครบวงจร ที่นักเรียนจะเรียนรู้ ได้ใช้ชีวิต และได้ฝึกเข้าสังคม ทั้งหมดในที่เดียว ที่ศูนย์การเรียนรู้ของเราทั้งสองแห่ง ทั้งที่เมืองอาร์มิเดลและแบทเธอส์ท

เพื่อประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาในออสเตรเลีย นักเรียนต่างชาติจำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งด้านการสื่อสารและด้านวิชาการ และที่สำคัญนักเรียนจำเป็นต้องเข้าใจและคุ้นเคยกับวัฒนธรรมด้านการศึกษาของออสเตรเลีย ในเรื่องของพื้นฐานทางด้านปรัชญาเชิงคิดวิเคราะห์แบบตะวันตก การสื่อสารเฉพาะบุคคล และความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา

เรามีหลักสูตรคุณภาพสูงที่ไม่เหมือนใคร พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการสอน และมีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อสร้างความคุ้นเคยทางวัฒนธรรม รวมทั้งช่วยปูพื้นฐานสู่ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ เพื่อความก้าวหน้าของนักเรียนในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลลีย

Register your Attendance

All Schools Attending Bangkok

2019-08-13T13:51:04+00:00
HongkongChinaVietnamEnglish