ข้อมูลโรงเรียน
เมือง/รัฐ:ซิดนีย์, นิวเซาท์เวลล์
ปีที่ก่อตั้ง:1882
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:หญิงล้วน
โรงเรียนประจำ/พักกับครอบครัวชาวต่างชาติ/ทั้งสองอย่าง:โรงเรียนประจำ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS):ไม่มี
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:มี
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:ประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูง (HSC)
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)550
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน: (วีซ่านักเรียน)33
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:ใช่
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี:
(ระดับชั้น 7-12)
ระดับชั้น 7-10 AUD $39,666
ระดับชั้น 11-12: AUD $44,094
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:AUD $28,368
เลขหมายการอนุมัติให้สามารถรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนได้ (CRICOS Number):02268M

Kincoppal-Rose Bay School เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ใกล้กับอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม

หอพักโรงเรียนประจำของ Kincoppal-Rose Bay มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีห้องนอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีห้องทำการบ้านและห้องอ่านหนังสือพร้อมด้วยครูและผู้สอนพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือ มีกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์ มีการแยกหอพักของนักเรียนชั้นปีที่ 12 ออกจากหอพักอื่น และมีผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาที่ยอดเยี่ยมของนักเรียน

โรงเรียนคาทอลิกแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายโรงเรียน Sacred Heart ซึ่งมีมากกว่า 145 แห่งใน 45 ประเทศทั่วโลก การศึกษาในระบบ Sacred Heart จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคคลทั้งในด้านจิตใจและความคิด ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลก ในฐานะหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร และพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี

โรงเรียนของเรามีชื่อเสียงในด้านความหลากหลายทางสัญชาติ เชื้อชาติ และศาสนา ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

Kincoppal-Rose Bay เป็นโรงเรียนที่มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต

Register your Attendance

 All Schools Attending Bangkok

2019-08-13T13:28:03+00:00
HongkongChinaVietnamEnglish