ព័ត៌មានអំពីសាលា
ក្រុង/រដ្ឋ៖Brisbane, ឃ្វីនស៍លែន
ឆ្នាំបង្កើត៖1982
ការសិក្សារួមថ្នាក់/ប្រុស/ស្រី៖សិក្សារួមថ្នាក់
អាគារស្នាក់នៅ/ផ្ទះស្នាក់/ទាំងពីរ៖ទាំងពីរ
កម្មវិធី ELICOS៖មាន
កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសផ្សេងទៀតមាន
វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា / IBQCE
ចំនួនចុះឈ្មោះចូលរៀនសរុប
(ឆ្នាំទី 7-12)
945
ចំនួនសិស្សអន្តរជាតិសរុបនាបច្ចុប្បន្ន (500 ទិដ្ឋាការ)៖150
តម្រូវការ តេស្ត AEAS ៖ត្រូវការ
ថ្លៃសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ៖
(ឆ្នាំទី7 ដល់ ឆ្នាំទី12)
AUD $22,200
ថ្លៃកន្លែងស្នាក់នៅ៖អគារស្នាក់នៅ AUD $19,000
ផ្ទះស្នាក់ AUD $16,500
លេខ CRICOS ៖00500B

វគ្គសិក្សាដំបូងសម្រាប់សិស្សអន្តរជាតិ “International Primary Preparation Course” និងវគ្គសិក្សា ត្រៀមមុនចូលរៀនវិទ្យាល័យ (NEAS Premium Endorsed High School Preparation Course) រៀបចំត្រៀមសិស្សដើម្បីក្លាយជាសិស្សដែលជោគជ័យ អ្នកចូលរួមដ៏សកម្មនៅក្នុងថ្នាក់បង្កើនចំណេះដឹងអូស្ត្រាលី និងជាពិសេសគឺនៅសាលា John Paul College។

កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងគឺត្រៀមសិស្សឱ្យចូលរួមបានពេញលេញនៅក្នុងជីវិតជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យអភិវឌ្ឍមិនត្រឹមតែជំនាញភាសាប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏អភិវឌ្ឍនូវចំណេះដឹង និង
សមត្ថភាពផ្នែកវប្បធម៌ដែលចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យផងដែរ។

នៅពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សា យើងតាមដានសិស្សរបស់យើង​និងពិន្ទុរបស់ពួកគេ។ ការធ្វើបែបនេះគឺអាចឱ្យយើងវាស់ស្ទង់ថាតើវគ្គសិក្សា High School Preparation Course បានបំពេញតាមគោលបំណង​ដែលបាន កំណត់ដែរឬទេ។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់ដើម្បី ធ្វើការកែសម្រួលបន្ថែមទៅលើកម្មវិធីសិក្សា។

  • សន្តិសុខ 24-ម៉ោង
  • សេវាជំនួយសិស្សអន្តរជាតិ 24-ម៉ោង
  • សេវាកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់អាគារស្នាក់នៅ និងផ្ទះស្នាក់
  • ការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់សិស្សអន្តរជាតិ 100%
  • ជាសាលាដែលរីកចម្រើនជាងគេសម្រាប់តេស្ត 2018 NAPLAN test នៅ Logan
  • ជាសាលាកីឡា TAS លំដាប់លេខ #1

ទទួលបានពានរង្វាន់កីឡាបាល់បោះថ្នាក់ជាតិប្រចាំសាលាចំនួនប្រាំពីរដង

All Schools Attending Cambodia

2019-08-06T14:43:15+00:00
HongkongChinaVietnamEnglish