ข้อมูลโรงเรียน
เมือง/รัฐ:ลาร่า วิคตอเรีย
ปีที่ก่อตั้ง:1997
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:สหศึกษา
โรงเรียนประจำ/พักกับครอบครัวชาวต่างชาติ/ทั้งสองอย่าง:โรงเรียนประจำ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS):ใช่ – ELICOS Studies เท่านั้น
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:ไม่ระบุ
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)96
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน: (วีซ่านักเรียน)50
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:ใช่
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี:
(ระดับชั้น 7-12)
ติดต่อสอบถามได้
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:ติดต่อสอบถามได้
เลขหมายการอนุมัติให้สามารถรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนได้ (CRICOS Number):01803A
  • นเลิศในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนอายุ 10 – 17 ปี
  • เป็นโรงเรียนประจำขนาดเล็กสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่มีความปลอดภัยสูง
  • มีทำเลที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม
  • มีสภาพแวดล้อมที่เน้นให้นักเรียนได้พูดภาษาอังกฤษตลอดเวลา
  • มีการจัดขนาดห้องเรียนที่เหมาะสม
  • มีแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน
  • มีหลักสูตรเฉพาะทาง พร้อมด้วยบุคคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญสูง
  • มีโปรแกรมกีฬาทุกวันหลังเลิกเรียน
  • ทัศนศึกษาวัฒนธรรมและสันทนาการทุกวันหยุดสุดสัปดาห์
Register your Attendance

 All Schools Attending Bangkok

2019-08-13T13:47:00+00:00
HongkongChinaVietnamEnglish